Welkom bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam!

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!

Omdat dat beter past bij het werk dat wij doen. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daarmee aan de veilige ontwikkeling van kinderen. Wij zijn geen ‘bureau’, wij komen naar de gezinnen toe. Wij komen in actie wanneer wij, u of anderen, het vermoeden hebben dat de veilige ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt. Wij blijven werken op een manier die nieuw is in Nederland maar die u van ons bent gewend: met het hele gezin maken we een plan waarin we de veiligheid van de kinderen centraal stellen. Daar hoort onze nieuwe naam bij! 

Ook onze website wordt vernieuwd. Binnenkort hopen wij u te ontvangen op een mooie, overzichtelijke en informatieve nieuwe website.  

 

Jeugdbescherming Regio amsterdam (JBRA) gaat uit van de rechten van het kind op een veilige opvoeding. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene die volwaardig kan meedoen in de maatschappij.

Meestal kunnen ouders zelf zorgen voor een veilige opvoedingssituatie, of kunnen ze dat met hulp van een Centrum voor Jeugd en Gezin in hun buurt. Als de ouders niet gemotiveerd zijn om te zorgen voor een veilige ontwikkeling, dan is de inzet van de specialisten van JBRA nodig, die bescherming kunnen bieden. JBRA gaat dan direct aan de slag met het hele gezin om de kinderen zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden.

Jeugdbescherming onderneemt direct actie wanneer kinderen in de knel zitten. Het gaat hierbij om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden, maar ook om kinderen die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid. Jeugdbescherming zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gezet om deze bedreigingen van hun veiligheid weg te nemen. JBRA is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, maar de inzet kan soms worden voortgezet tot 23 jaar.  

Kevin:

Kevin het vervolg:

Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze van Jeugdbescherming